Halvvägs mellan den mått som gjorts för att mäta och haute couture, smycken från Aldo Campione erövrar, samling efter samling, en alltmer förfinad och krävande kundkrets, både på det nationella och internationella territoriet.

Den av Aldo Campione Jewels är en ad personam-tjänst för att skapa smycken och värdefulla smycken. Unika stycken som härrör från ständigt experiment, från förfining av ädelstenar och från den djupa passionen för hans arbete och för originalitet i hans skapelser. Dyrbar den förtrollande även för den inställning där de exponeras flitigt. Det är ingen slump att griffens atelier-showroom är inrymt i Palazzo Bíscari, en miljö där antiken, traditionen och hantverk kombineras perfekt på en av de mest önskvärda platserna på Sicilien.

Lokalen, tack vare arrangemanget av dess eleganta och välkomnande utställningsplatser, ger kunderna den största konfidentialiteten när de väljer en exklusiv juvel. Diamanter, konst, kultur, förfining och sicilianitet samlas genom de verk som undertecknats av Aldo Campione.