Gemmological ஆலோசனை

Descrizione

ஆல்டோ காம்போயோன், அவற்றின் பொருள்களின் பகுப்பாய்வு ஆவணத்தை விரைவில் பெறுவதன் மூலம் அவற்றின் பொருள்களை ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஒரு நவீன உயிரியல் ஆய்வகத்துடன் தேவைகளுக்கு பதிலளிக்கிறார். கோரிக்கை மீது கற்களை கொப்புளங்கள் தொகுக்கப்பட்டன வழங்கப்படும். தகவல்களின் அறிக்கைகள் சரியான மதிப்பீட்டைப் பெறுவதற்கு அவசியமான மற்றும் பயனுள்ள தரவுகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. தனியார் மற்றும் ஆபரேட்டர்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்கும் கவர்ச்சிகரமான விலையில் விரைவான மற்றும் திறமையான இரத்தினக்கல் பகுப்பாய்வு மற்றும் சான்றிதழ் சேவை. பிந்தைய, சாதகமான ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கின்றன. பி>