การให้คำปรึกษา Gemmological

Descrizione

Aldo Campione ตอบสนองต่อความต้องการด้วยห้องปฏิบัติการอัญมณีที่ทันสมัยที่ทุกคนสามารถวิเคราะห์สินค้าของพวกเขาได้โดยรับเอกสารการวิเคราะห์วัตถุ สามารถส่งก้อนหินบรรจุได้ตามคำขอ รายงานที่ออกมีข้อมูลที่จำเป็นและมีประโยชน์ทั้งหมดสำหรับการประเมินที่ถูกต้องของวัสดุ บริการวิเคราะห์และรับรองอัญมณีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในราคาที่น่าสนใจสำหรับทุกคนทั้งส่วนตัวและผู้ประกอบการ สำหรับหลังมีข้อตกลงที่เป็นประโยชน์